چند دقیقه قبل داشتم عکسهای شروع سفرهای نوروزی در راه اهن رو میدیدم بادیدن عکسها یه حس خیلی خوب گرفتم که نمیتونم توصیفش

کنم یه حس خیلی خوب . شور شوق مردم  چمدوناشون شوروشوق بچه ها  منتظر نشستنشون راهنمایی کردنشون از سوی ماموران راه آهن

سالن انتظار سوار شدنشون  صبحانه خوردن در سالن راه اهن .خلاصه خیلی کیف داشت .

اینم لینکش شمام ببینید ولذت ببرید. : http://www.yjc.ir/fa/news/5539426/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

منبع : روزهای زندگی من |حس خوب
برچسب ها : خیلی